Anne van Nes

psychologische begeleiding en coaching
expert in psychische klachten en werk

Visie en werkwijze

visie

Mijn visie is gebaseerd op de overtuiging dat mensen in staat zijn hun eigen herstelvermogen en capaciteiten te ontwikkelen, mits zij dit zelf willen en hier goede begeleiding bij krijgen.

Ik werk uitsluitend met bewezen effectieve ('evidence based') methodieken uit de psychologie en progressiegerichte coaching.

Mijn rol is coachend. Ik ondersteun jou in het actief bevorderen van jouw herstel en in het bereiken van jouw persoonlijke doelen.

Ik richt mij hierbij op het ontwikkelen en behouden van de volgende kernwaarden.

psychisch welbevinden en (werk)plezier

persoonlijke groei

gfocus en rust in je hoofd

autonomie

compassie met jezelf

effectief gebruik van je eigen mogelijkheden

*

werkwijze

In mijn werkgerelateerde trajecten hanteer ik de NIP richtlijn voor psychologen bij Werk en psychische klachten. Uitgangspunt hierbij is dat mijn begeleiding activerend en persoons- én omgevingsgericht is. Als het zinvol is en alleen als jij hier toestemming voor geeft, zal ik inhoudelijk afstemmen met het werk en/of andere professionals. (Zie ook Privacy)

*

Als er sprake is van ziekteverzuim is de begeleiding altijd ook gericht op het vergroten van je belastbaarheid en op werkhervatting. Uitgangspunten hierbij zijn jouw behoeften en inzichten die bijdragen aan een betere afstemming met het werk.

*

Het aantal gesprekken is afhankelijk van het doel, de ernst van klachten en/of van de complexiteit van de hulpvraag. Trajecten bestaan veelal uit zes tot twaalf sessies van een uur.