Anne van Nes

psychologische begeleiding en coaching
expert in psychische klachten en werk

Privacy en informatieverstrekking


volgens de regels

Gegevens van mijn cliënten vallen onder de privacywet. Ik geef geen informatie aan derden over de inhoud van de gesprekken zonder explicitiete schriftelijke toestemming van mijn cliënt. Bovendien stem ik altijd eerst met mijn cliënt af wat het doel en de inhoud van een gesprek met een werkgever of andere professional is.

Ik hanteer hierbij de Beroepscodes van het NIP.