Anne van Nes

psychologische begeleiding en coaching
expert in psychische klachten en werk

Informatie voor werkgevers

wanneer

Bespaar onnodige verzuimkosten door een effectieve interventie bij (dreigend) psychisch verzuim:

Als re-integratie stagneert of moeizaam gaat.

Als een medewerker niet goed in zijn of haar vel zit, en alle betrokkenen verzuim willen voorkomen.

Als er behoefte is aan ondersteuning bij het creëren van een betere balans tussen werk & privé of werk & persoon.

Als onduidelijk is of er nog sprake is van een juiste match tussen persoon & functie.

Als een medewerker zich onder professionele begeleiding wil inspannen voor de eigen persoonlijke ontwikkeling, met als doel: gemotiveerder en met meer energie kunnen functioneren op het werk.

starten

Verwijzing van de bedrijfsarts is niet nodig.

Binnen 48 uur een telefonische intake en binnen 2 weken na aanmelding een eerste f2f gesprek.

Interventies zijn gericht op herstel van functioneren.

Na het eerste gesprek wordt een inschatting gemaakt van het benodigde aantal sessies, op basis van de ernst van de problematiek, de hulpvraag en/of de beoogde doelen.

Er volgt altijd een offerte op maat.

Een tussentijdse evaluatie in de vorm van een driegesprek kan onderdeel zijn van het traject, wanneer dit wenselijk en zinvol is voor alle betrokkenen.